Tábor H+H
Facebook Instagram YouTube E-mail

Letní tábor

Storno poplatky

Storno poplatky jsou velmi mírné, a pokud zvolíte variantu přesunu peněz na jiné akce CK Agentury H+H, nemusíte platit vůbec žádné. Tímto vám garantujeme, že o své peníze, které vložíte do CK Agentury H+H, nepřijdete, i když dítě nakonec nebude moci na tábor jet.

zrušení tábora do 31. 5. 2020 -400 Kč písemné zrušení bez udání důvodu
zrušení tábora od 01. 6. 2020 -1 000 Kč písemné zrušení bez udání důvodu
zrušení tábora z důvodu nemoci -700 Kč řádně ohlášena 4 dny před nástupem
zrušení tábora v den nástupu -3 000 Kč ohlášen v den nástupu
odjezd z tábora - nemoc -600 Kč za každý započatý den
vyhoštění z tábora za nekázeň -100 % z ceny (alkohol, drogy, šikana a jiné)
přeplatek nad stanovenou cenu -100 Kč prosíme nepřeplácejte
odjezd z tábora na vlastní žádost -100 % rodinné důvody, jiné důvody
převod celkové částky na další akce pořádané CK Agenturou H+H s.r.o. 0 Kč bezva tip - žádné storno!

Jak získat peníze zpět a kdy?

Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně doporučeně včetně zrušení pobytu. Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celého tábora s tím, že CK Agentura H+H si vyhrazuje termín vyřízení storna a přeplatku nejpozději do 30. 11. 2020. Na žádosti, které nebudou řádně doručeny (email nebo doporučená pošta), nebude CK Agentura H+H brát zřetel (pokud se ztratí).